ASSOCIAR-SE O COL·LABORAR – ASOCIARSE O COLABORAR

CE5sQXZWEAEjESh[1]

Amics,

Tot i que la nostra associació no ofereix serveis, sí que treballem per poder sensibilitzar amb la cultura i això ens comporta unes despeses que intentem pal·liar amb la venda dels nostres pocs productes, com el gran CD «Notes blaves per l’autisme» o petits donatius que demanem als nostres esdeveniments.

Però també creiem que tenir-vos com a associats ens pot donar molta més força per assolir reptes i és per aquest motiu que us encoratgem a associar-vos amb nosaltres, per aconseguir que la nostra tasca de sensibilització sobre ‘autisme sigui una lluita amb l’ajuda del màxim de gent vinculada.

Per això us necessitem, no dubteu a associar-vos, només heu d’enviar un email a la següent adreça i us respondrem de seguida.

universagatha@gmail.com

SI NOMÉS SÓN 20 EUROS ANUALS!!!

Voleu ser part d’aquest Univers?

********************************************************************************

Amigos,

Aunque nuestra asociación no ofrece servicios, sí trabajamos para poder sensibilizar con cultura y esto conlleva unos gastos que intentamos paliar con la venta de nuestros pocos productos, como el gran CD «Notas azules por el autismo» o pequeños donativos que pedimos en nuestros eventos.

Pero también creemos que teneros como asociados nos puede dar mucha más fuerza para alcanzar retos y es por este motivo que os animamos a asociaros con nosotros, para conseguir que nuestra labor de sensibilización sobre el autismo sea una lucha con el ayuda del máximo de gente vinculada.

Por eso os necesitamos, no dudéis en asociaaros, sólo tenéis que enviar un email a la siguiente dirección electrónica y te responderemos enseguida.

universagatha@gmail.com

SI SÓLO SON 20 EUROS ANUALES !!!

Desea ser parte de este Univers?

 

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.