NO ÉS FÀCIL – NO ES FÁCIL

interrogante[1]

Quan als pares se’ls diagnostica que el seu fill té autisme, el món s’enfonsa i dubten quin camí prendre, afloren les clàssiques preguntes del què farem, com ho sabrem portar, on podrem dur el nostre fill i … malauradament, moltes vegades més d’un acaba en tractament psicològic, si no psiquiàtric.

L’autisme no es fàcil de portar. És talment com una llosa. Al principi, aquest enfonsament pot esdevenir des d’una trencadissa matrimonial  a una unió per lluitar en tots els camins.

Jo, personalment, haig de reconèixer que a la nostra família ens ha unit més, però també és cert que s’ha trencat més d’una relació matrimonial, perquè, moltes vegades, el forat es converteix com el d’un pou sense fons. I és que, realment, conviure amb l’autisme no és una cosa fàcil.

He vist en més d’un fòrum com la gent es feia aquesta pregunta: és realment l’autisme una cosa que pugui esdevenir bonica o fàcil de suportar?

No, no és gens fàcil: passes nervis, angoixes, llàstimes, incomprensió de la gent, dels amics que et tenen llàstima tant a tu com al teu fill/a.

Pel carrer moltes vegades la gent et mira malament i es pregunten què coi té el teu fill i, a voltes perden el respecte cap a tu.

És dur, perquè si ja ho passes durament amb el dia a dia, imagineu-vos si a sobre sents la pressió social, la incomprensió, fins i tot, la burla.

Un altre dia aprofundiré més en la burla o l’ús indegut d’expressions com, «Aquest tio és autista».

Doncs bé, des d’Univers Agatha Autisme ens agrada poder intentar embellir el que representa el trastorn de l’autisme i per això continuarem treballant amb la cultura i més per arribar al màxim de conscienciació amb les armes de les que disposem.

Gabriel Maria Pérez                                                                                                                                                   President AS. CULTURAL UNIVERS AGATHA AUTISME

***********************************************************************

Cuando a los padres se les diagnostica que su hijo tiene autismo, el mundo se hunde y dudan qué camino tomar, afloran las clásicas preguntas qué vamos a hacer, cómo lo podremos soportar, dónde podremos llevar a nuestro hijo y … desgraciadamente, muchas veces más de uno termina en tratamiento psicológico, si no ppsiquiátrico.

El autismo no es fácil de llevar. Es como una losa. Al principio, este hundimiento puede convertirse desde una ruptura matrimonial a una unión para luchar en todos los caminos.

Yo, personalmente, he de reconocer que a nuestra familia nos ha unido más, pero también es cierto que se ha roto más de una relación matrimonial, porque, muchas veces, el agujero se convierte como el de un pozo sin fondo. Y es que, realmente, convivir con el autismo no es algo fácil.

He visto en más de un foro como la gente se hacía esta pregunta: ¿Es realmente el autismo algo que pueda ser lindo o fácil de soportar?

No, no es nada fácil: pasas nervios, angustias, penas, incomprensión de la gente, de los amigos que sienten pena tanto de tanto deti como de tu hijo/a.

Por la calle muchas veces la gente te mira mal y se preguntan qué demonios tiene tu hijo y, a veces pierden el respeto hacia ti.

Es duro, porque si ya lo pasas duramente con el día a día, imagínaros si encima sientes la presión social, la incomprensión, incluso, la burla.

Otro día profundizaré más en la burla o el uso indebido de expresiones como, «Este tío es autista».

Pues bien, desde Universo Agatha Autisme nos gusta poder intentar embellecer lo que representa el trastorno del autismo y por eso seguiremos trabajando con la cultura y más para llegar al máximo de concienciación con las armas de las que disponemos.

Gabriel María Pérez                                                                                                                                     Presidente AS. CULTURAL UNIVERS AGATHA AUTISME

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.