ACLARIMENT – ACLARACIÓN

LOGO GALLARDO  18.10.14

 

Aquest divendres passat, 28 de novembre, vam fer presentació d’Univers Àgatha a La Sedeta, amb una colla de bons amics poetes, músics, etc, etc.

Vull que quedi ben clar que Univers Àgatha és Univers Àgatha, que es tracta d’un espai per sensibilitzar i lluitar sobre l’autisme i que en cap cas hi pot haver cap lluita d’egos ni gent que no se senti sensibilitzada amb aquesta causa altruista i solidària.

I sobretot, deixar ben clar també que aquest espai no és d’en Gabriel Maria Pérez, sinó que és i serà un espai de tots i per a tots els que se sentin veritablement sensibles a l’autisme i fins i tot envers d’altres (dis)-capacitats.

No oblideu enviar-nos les vostres aportacions a:

info@universagatha.org

llaç autisme

 

Este pasado viernes, 28 de noviembre, hicimos presentación de Univers Àgatha en La Sedeta, Barcelona, con un grupo de buenos amigos poetas, músicos, etc, etc.

Quiero que quede bien claro que Univers Àgatha es Univers Àgatha, que se trata de un espacio para sensibilizar y luchar sobre el autismo y que en ningún caso puede haber lucha de egos ni gente que no se sienta sensibilizada con esta causa altruista y solidaria.

Y sobre todo, dejar claro también que este espacio no es de Gabriel Maria Pérez, sino que es y será un espacio de todos y para todos los que se sientan verdaderamente sensibles al autismo e incluso hacia otras (dis)-capacidades.

No olvidéis enviarnos vuestras aportaciones a:

info@universagatha.org

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.